Page 14 - Kravat Fanzin Aralık 2015 Sayısı
P. 14

İlk bulu malarınızda gerçekle tirmek üzere etkileyici bir
       kir: ‘Sorry not sorry’ duvarına i emek.


       Dünya benim yakama yapı ıyor ve hırpalıyor demiyorum.
      Yalnızca bazen kontrolüm dı ında geli iyor bu imtihan.
      Hazırlıksız yakalanıp kendimi hayata kar ı çıplak hisset-
      tiğim günler utancımı saklayacak be eri yollar bulama-

      dığımdan, her aklı ba ında insan gibi toplumsal felaketler
      ansiklopedisini açıyorum ve kendime yara ır bir tsunami
      seçiyorum. Olan biten aslında sadece bu kadar.


      Haydi, imdi bizi anlatmayan bir lm izleyelim.
      Çünkü o zaman belki upuzun oluruz ve
      Uçsuz bir yolda buluruz kendimizi.
      Bozkırlardan ilham alan,
      Son derece akustik sürüm.


      Belki aklımıza tuhaf eyler gelir:

      Lamu tuju lamu…
      Dört yapraklı bir yonca


      Mük-kem-mel bir atlayı .


       e Head and e Heart- ese Days Are Numbered


                             Aykan Suat İpek
                      12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19