Page 19 - Kravat Fanzin Aralık 2015 Sayısı
P. 19

Uzun uzun dü ünmek de gereksizdi. Sonuçta muhatabım
      bir insandı ve insan her an deği me potansiyeline sahip bir
      varlıktı. Artık kendi yoluma bakmalıydım.


                    ***


       Hava soğuk ama sahil güzel be arkada . Sessizlik insanın

      sinirini ha fçe alıyor, metanete dönü türüyor. Bu arada
      telefonum da soğuktan titremeye ba lıyor. Arayan annem.
      Yemeğe gelip gelmeyeceğimi soruyor, yola çıktığımı söyleyip
      yeni karakterimle yürümeye ba lıyoruz. Yürüyoruz,
      yürüyoruz... Apartmana varınca duvarlara baka baka
      çıkıyorum merdivenlerden. Ellis Boyd Redding aklıma
      geliyor: "Ama bu duvarlar tuhaf. Önce küfredersin, sonra
      ise alı ırsın. Zaman geçtikçe dayandığın tek ey olurlar."
      Gerçekten de öyle olduğunu fark ediyorum. Sonunda dai-
      reye varıp kapıyı açıyorum. Salondaki ailemi, mutlu olmasa
      da en azından titremeyen ses tonumla selamlamayı

      ba arıyorum. Yeni karakterimin bu ilk ba arısını, annemin
      güzel yemekleriyle ödüllendiriyorum.


                                 Alper I ık
                      17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22