Page 16 - Kravat Fanzin Aralık 2015 Sayısı
P. 16

Vasiyet


       Ağır ağır çıkıyorum merdivenleri. Ahmet Ha im aklımın
      ucunda bile değil o esnada. Hayatımın en garip anlarından
      birisini ya ıyorum. A ırı derecede sinirli ve anlam vere-
      mediğim derecede sakinim. Duvarlar her zamanki yerini

      almı , beni ayakta kar ılıyor. Onları görmezden gelerek,
      evin kapısına yöneliyorum. Kapıyı yumruklayarak çalmak
      vardı ya, neyse ki anahtarım yanımda; ringlere daha sonra
      çıkarım.


       İçeri girdiğimde donuk ve anlamsız bakı lar atıyorum
      salondaki aileme. ''Ho geldin'' diyen anneme cevap veremi-
      yorum, titreyen sesimi asla duymamalı. ''Ho bulduk canım
      annem'' diyerek içimden, odama doğru yürüyorum. Ne var
      ki bu cümlemi ben dahil hiç kimse duyamıyor. ''Cevap bile
      verme artık, biz seni böyle yeti tirdik değil mi?'' Merak

      etme anne, ben senin oğlunum.


                      14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21