Page 10 - Kravat Fanzin Aralık 2015 Sayısı
P. 10

Fakat Friedrich duramadı yerinde, pe lerinden gitti ve bir
      anda dı arıdan feryat ganlar, yakarı lar yükseldi. Bir Çinli-

      ye iki ki i bu kadar zulmetmenin yanlı olduğunu dü ü-
      nerek kavgayı ayırmak için dı arı çıktığımızda Wang çoktan
      sigarasını yakmı tı bile. Duvarın dibine oturmu yere bakan
      Friedrich’in yanına gittim önce; çenesinden tutarak ba ını
      yukarı kaldırdım ve doldurulamaz bir bo lukla kar ıla tım:
      Artık bıyıklarının yerinde yeller esiyordu. Daha sonra yerde
      hareketsizce yatan Tarkan’a gittim, ba ında gözya ı döken
      Sigi bana dönerek “Bütün kemikleri kırılmı ! Bir doktora
      ihtiyacımız var.” dedi. Derhal ambulans çağırdık ve iki

      dostumuzu hastaneye yeti tirdik.


         Bir gece komada yattıktan sonra gözlerini açan Tarkan
      bizi ve etrafındaki herkesi kovdu yanından, kimseyi görmek
      istemediğini söyledi. Maalesef olmamı tı i te; yolarımızı
      ayırdık, bir daha görmedim onu; istediğini almı tı. Ama
      duydum ki eskisi gibi değilmi  araba vermi kendini,
      kediyle köpekle dostluk kurmu . Kimisi de onun üç
      har ilere karı tığını söyledi.

                      8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15