Page 12 - Kravat Fanzin Aralık 2015 Sayısı
P. 12

İçinde ‘take me home’ geçen bir arkı gibi


       ‘İnsan dediğin yalnızlıktan ibarettir. Yalnızlıklarla çevrili
      yalnızlıktan…’


       Sırtımı uysal yağmurlara yaslayıp, perdelerimi ki isel inti-
      harlara kapattığım esnalarda, gecelerimin takviminde de

      sessizlik yazardı. Karanlığımın sebebi üzerinde bir hayli sıkı
      çalı tığımdan hüznüme bahaneler üretemiyorum artık
      inanın. Henüz ya amadığım hatıraların önsezilerini göz
      kapaklarımın önünde tekrarlarken anladım bunu. Kesin
      saatimi yanlı lıkla çok fazla geri aldığımdan kalmamı tır
      gündüzüm. O kadar kayda değer görüyorum ki irili ufaklı
      kımıldanmaları, kimi zaman iki üç tane parke arka arkaya
      çıtırdıyor ve dü ünüyorum belki dünyanın buna da ihtiyacı
      vardır.


       Mesela ben tüm bu akı ın birkaç adım ötesinde olduğum

      için gelecekten gelip de size çağda lık yapamıyorum.
      Kayıtsızlığın köprülerinden defalarca geçip en sonunda
      özgürlükçü ve doğurgan olduğum halde varolu umuzdaki
      esaslı öncelikleri savunabilmem için kendimi aciz hisset-
      mem gerek. Sanırım bunun bir sebebi de iki bin on üçten
      sonra ‘uyanı a’ geçen Y ku ağının evrimsel süreçte geldiği
                      10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17