Page 18 - Kravat Fanzin Aralık 2015 Sayısı
P. 18

Kahveyi koklamak içmekten yeğdir.
      Kitabı almak okumaktan yeğdir.
      İnsanla tanı mak tanımaktan yeğdir.


       Tanı mak ve tanımak arasında büyük farklar, uzun da
      zaman vardır. Ben ise aceleye getirmi , ikisini blok ders
      yapmı tım. Bir an önce biti zili çalsın ve onunla beraber

      olalım istemi tim. Görüyorum ki, hatanın adresi tam olarak
      burasıydı. Mesafenin uzunluğu, zamanı kısaltmamalıydı.


       Doğru, birbirimizi çok iyi anlardık. Yan yana geldik mi biz
      durur, zaman inadına daha hızlı akardı. Ona bir ey olursa
      eğer, bana ne olurdu tahmin etmek istemezdim. Neticede
      verilen değer ve sevgi, fazlasıyla kar ılık buluyordu birbiri-
      mizde. İç dünyama hitap ediyordu adeta, bunu iyi kullandı
      ve tek diki te içti dünyamı.


       Ders boyunca büyük bir heyecanla bakı ırken, biti ziliyle

      vaziyet deği mi , vasiyetim kalmı tı ortada; öldürüldükten
      sonra yazdığım. Yanımda değildi çünkü bir ba kasıyla
      çıkıyordu dı arı. Yan yana görmü tüm ya ikisini, ikiz kule
      olmu lardı gözümde.Boeing olup saldırmak istiyordum ama
      me hur sahtekarlıklarını me rula tırmanın lüzumu yoktu.


                      16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22