Page 8 - Kravat Fanzin Haziran 2016 Sayısı
P. 8

Salonda Slalom      Aslında olaylar İsmet’in anlattığı gibi vuku’ bulmamı tı.


      I


      Bayezid Camii’nde ikindi kılmı tık ve epey yorgunduk. Hem
      soluklanmak hem de evvelki gün ya adığımız tartı manın közle-
      rine su serpmek niyetiyle bir çay ocağına oturuverdik. Oturuver-
      dik diyorum çünkü hızlı karar alıp hızlı hareket eden iki dosttuk.


      Siz dostluğun ne olduğunu benden iyi bilirsiniz elbet. Ama
      İsmet’le ya adıklarımızı anlatmama da izin verin. Fakülteyi
      kazanmamla beraber kendimi ailemden uzakta, kocaman bir
       ehirde kocaman bir yalnızlığın içinde buldum. Beni otogara
      bırakan otobüsün tekrar yola koyulu unu ürkerek izledim.
      Ya ba ıma bir ey gelseydi? Düpedüz savunmasız ve yabancıy-
      dım. Uzunca bir süre etrafı seyrettim. Yerimden kalkmaya
      niyetim yoktu. Bıraksalar mezun olana kadar burada oturabilir-
      dim. Hiçbir eye ihtiyacım yoktu, çünkü hiçbir eyim yoktu.
      Varolu umu sorgulamaya koyulmu ken yanıma ha f kavruk
      tenli bir insanoğlu yana ıp “Oturabilir miyim garda ?” dedi.
      Cevap vermeden yana doğru kaykıldım. Eleman bir sigara yaktı,
      bana da uzattı. “Sağol abi, kullanmıyorum.” dedim. Aslında
      tütün ve tütün mamulleriyle aram epey iyiydi fakat o an “hiç
      kimse” olduğum için ikramı reddettim.


                      5
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13