Page 10 - Kravat Fanzin Haziran 2016 Sayısı
P. 10

nereye giderse artık. Gele gele kurtlar sofrasının ortasına
      dü üvermi . Kar ısında Boğaz’ı görünce daha öteye gide-
      meyeceğini anlamı ve topraktan güç alıp burada hayatını
      idame ettirmeye ba lamı . Zor zamanlar geçirmi , anlatırken
      uzun sessizlikler ya adığı zamanlar. Hikâyesini anlatırken
      bo luklar bırakıyor, “İstediğin gibi doldur garda ,
      ya adıklarımdan daha kötüsünü hayal edemeyecen zaten”
      diyor. Edemem zaten, edemeyeceğim hiçbir zaman.      III


      “Garda okula gitmeyecen mi kalk la”


      Uykularımdan uyandırıyor beni her sabah İsmet. Sonra
      kahvaltı ediyoruz, sigaraların dumanında ba ka uykulara
      dalıyoruz. Öğlen olunca namaz kılmak için ayağa
      kalkıyorum, “Ben de gelecem bekle az.” diyor. Her defasın-
      da bekletiyor. “Yine çok beklettin.” diye sitem ediyorum,
      “Biz az mı bekledik garda bu nedir ki.” diye lafı ağzıma

      tıkıyor.


      Çok sevmi İsmet. Siz sevmenin ne olduğunu ondan iyi
      bilirsiniz elbet. Fakat onun sevdasını anlatmama da izin
      verin. ehre yeni yeni alı tığı zamanlarda bir kahvede
      ölümlü günlerini doldurmaya çalı ırken her sabah sokaktan
      geçen bir kıza tutuluyor. Tutuluyor tutulmasına ama sev-
      meye korkuyor İsmet. Sevip de kar ılığını alamamaktan
      deliler gibi korkuyor. Kar ılığını alıp da kavu amamaktan

      korkuyor. Kavu up da ayrılmaktan korkuyor.

                      7
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15