Page 5 - Kravat Fanzin Haziran 2016 Sayısı
P. 5

Bense i te bu iki adam arasında iki farklı ruh halini
      ta ıyordum kucağımda. Aralarındaki husumeti çözmek
      için beni çağırmı lardı ve ikisi de benden kendi taraflarını
      tutmamı istiyordu. Ben belki husumete sebep olan eyi -
      herkes gibi - biliyordum ama kimin haklı kimin haksız
      olduğunu bilemezdim -herkes gibi-. Çünkü bir emsali
      yoktu, denenmemi ti, kendine özgüydü ve hangisini haklı
      bulursam o adam hayatın geri kalanı boyunca diğerini
      boyunduruğu altına alacaktı. Böyle bir sorumluluk bir

      insanın sırtına yüklenmemeliydi. Böyle husumetler ancak
      Tanrı'nın huzurunda çözülebilirdi ama o zaman da çok geç
      kalınmı olması ihtimali yüksekti.


        Karar vermektense kendimi denize atıp sakin sularda
      süzülmeyi dü ündüm fakat bu adamlara bunu yapamazdım,
      bana güvenmi lerdi. İki arada bir denizde kalmı tım bir
      ba ıma. Oluruna bırakmak en iyisiydi. Bıraktım. Belki
      zaman Tanrı'ya varmadan bir cevap bulabilirdi içimizdeki
      sorunlara.

                                 Samet en
                      2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10