Page 4 - Kravat Fanzin Haziran 2016 Sayısı
P. 4

Kara Karar


       Geçmi günlerden birinin gecesinde üç adam Marmara Deni-
      zi'nin herhangi bir yerinde, küçük bir balıkçı teknesinin içinde
      dikdörtgen bir masanın etrafında sessizce oturuyorduk. Zamanın
      farkında değildik ve saati kimse bilmiyordu, hatırladığım tek ey
      mehtaptı. Mehtap...


        Ben masanın kısa kenarında oturuyordum, diğer iki adam ise
      kar ılıklı oturuyordu. Üçümüz de birbirimizi bir yerlerden
      tanıyorduk fakat o yerin neresi olduğu hakkında kir yürüt-
      müyorduk. Tanıyorduk i te, nereden olduğunun ne önemi vardı.
      Belki bir husumet vardı aramızda da onu çözmek için otur-
      mu tuk.


        Sol tarafta oturan adam biraz kederliydi (anla ılan o ki onunla
      konu ursam biraz öfkeli olmalıydım) yüzüne vuran ehrin
      karanlığı onun bu halini iyice dramatikle tiriyordu. Ağzından
      dökülmese de bir eylere kızgın olduğu, bir eylerden hesap
      sormak istediği nefes alı ından ve gözlerinden belliydi.


        Sağ taraftaki adam pek bir ifadesizdi, sanki bo vermi ti bütün
      hayata; bir eylerin deği meyeceğini, ne yaparsa yapsın bazı
       eylerin hep aynı kalacağını biliyordu. Dü ündükçe tüketiyordu
      ifadelerini. (anla ılan o ki onunla konu urken biraz kederli
      olmalıydım)                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9