Page 8 - Kravat Fanzin Aralık 2015 Sayısı
P. 8

I WANG YOU

         Yetmi altı senesinin puslu bir sonbahar ak amında
      idadiden arkada lar ile koyu bir sohbete dalmı tık, cemiye-
      tin Emirgan sırtlarındaki merkezinde. Kâh edebiyattan kâh
      sanattan söz açılıyor, parmaklar havaya kalkıyor ve inerken
      ahkâm kesiyordu. Kimi dostlar da bir kö ede kafa kafaya
      vermi sultaniye sınavı için verilen tecrübelerden yakınıyor-
      du. Gürültüye tahammül edemeyeceğimi anladığımda
      tütün içmek için avluya indim, biraz sonra i aret parmağı-

      ma bir güvercin konuverdi. Evet, bir ba ımaydım fakat
      bunda ağlanacak bir ey bulamadım. Güvercinin ayağına
      sarılmı olan kâğıdı alıp okudum; “Friedrich, Altar’ın oğlu
      Tarkan ve ben dı arı çıktık. Okeye dördüncü lazım,
      Tophane’deyiz atla gel eğlence olur hem.” Eski dostum
      Sigmund’dan gelmi ti, kendisi bilim seksisi olduğu için
      söylediklerini yanlı yorumlayabilirdim fakat bu benim gibi
      entelijansiyası yüksek bir elite yakı mazdı. Cemiyetteki
      dostlarımı Allah’a ısmarlayarak ilk faytona atladım ve yan-
      larına gitmek için yola koyuldum.                      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13