Page 3 - Kravat Fanzin Aralık 2015 Sayısı
P. 3

1. Sayfa Yazısı


      Dü ünülmü gece
      Ve belkisi olmayan bir çekmece.

       İçindekiler alfabetik düzenin çok dı ında. "Nasıl çalı ır? "

      diye ansiklopedi karı tırılmaz. İnisiyatif çatı arasında unu-
      tulmalı. Zamanın sıkı tığı yer; burası çok dar, iki sigaralık.
      Üstelik de ba ım dönüyor bir pencerenin denize bakı ında.
      Bu kadar kitap neyi söndürür?


       Eski bir fotoğraf makinesi tüm anıları toplayıp eğik duvar-
      lar arasına sıkı tırmı . Kö edeki antika, zamanı dikebilmek
      için unutulmu olmalı. Canını astılar çünkü kapı arkasında-
      ki portmantoya, dün gece yağmur sesleri arasında. 3 gün
      sonra kuruyacakmı , ıslak saçlarından dü ürdüğü damlalar.


       Bir daha söyleyemem. Her seferinde ba ka cevaplar
      anlatılıyor soru kalıplarına. Ü ediğinle kalıyorsun sigara
      dumanını. Kurulmaya korkulan cümleler kaynıyor imdi
      ocakta. Altını kıstım, kulaklarımdaki gereksiz uğultunun.
      Saat geç oldu, kapının zilini de bozmalı. Beklenmemeli hiç
      bir ay ı ığında ve uzakla an ayak sesleri dönecek seferler
      bulamamalı. Provası ya anmı sahneler yeterince tekrar-
      landı.


                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8