Page 5 - Kravat Fanzin Aralık 2015 Sayısı
P. 5

KISA FİLM FESTİVALİ


       Cihangir’de bir sokak partisinde tanı tık İtalyan dilberle.
      Sala giyinmi , ha f de çakırkeyf gibi. Elinde en ucuzundan
      doldurulan kırmızı arabı. Çakmak istedi. Dili pek dön-
      müyor, öyle ba parmağını falan oynattı. Dünyada geçerli-

      liği olan hareket malum. Neyse centilmenlik yaptım ben
      yaktım free shop tan aldığı cigarasını. Yok yok öyle güneyin
      varo unda sefalet rusuna yav ar gibi değil. İtalyan’a pek
      rastlamadım buralarda dedim, öyle bo bir giri patlatıver-
      dim. Türk bir arkada ı varmı , üniversite zamanında
      deği im öğrencisi olarak italya’ya gelmi , Torino’ya. Baya
      sıkı fıkılarmı , Nazan diyor adı, o da gelecek buraya eğer
      i lerini yeti tirebilirse. İn allah yeti tiremez keva e diyorum
      içimden. arap alıcam sen de ister misin dedim, hani bir
      nevi demir atayım hatuna. Olur manasında kafa salladı. Bir
      ko u doldurdum fıçıdan, bitiverdim kaldırımda. Oturduk

      öyle, resmi gazeteye göre artık bu gece beraber takılacağız
      demekti bu. Bir cigara ikram etti o da, geri çevirdim. Adını
      sanını bilmediğimin gavur cigarasını mı içicem dedim,
      dayanamadım ver bakayım nasılmı diyerek yaladım
      tükürdüğümü bir güzel. Bok gibi afedersiniz. Ayıp olmasın
      diye son fırtına kadar ciğerlere i kenceye devam ettim.
      Sigara bitti, hayat kaldığı yerden ba ladı. Neler yapıyorsun
      diye geni letti muhabbeti.


                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10