Page 12 - Kravat Fanzin Ocak 2016 Sayısı
P. 12

Bir ey ki, bazen alelade çokça karanlıkta


          Ben kronolojiyi sevmem sevgilim.


          Aramızda puslu, sevimsiz bir gökyüzü ve geceden
      dı arıda bırakılıp sabaha kar ı çiy tutmu bir masa var.
      Yeryüzünde gözle görülebilen yalnızca ikisi kalmı ve son
      kozlarımı oynayabilmem için bana hiç yardımcı olmuyorlar.

      Oyun mu dedim? Kafanı uzatıp “Bu bir oyun değil.” diyor-
      sun beynimdeki bir kıvılcımın sönmek üzere olan nok-
      tasından. Aslında oyun demedim. Aklımdaki dü ünce
      kervanı dilimin çok uzağından, nörolojimin çöllerinden
      geçiyor. Bulu muyor çerçevesinde rasyonalitenin. En niha-
      yetinde sözcüklerin mayınlı arazisinde çıldırmı gibi kaçı -
      maktansa, kendime yeni patlayıcı kom ular edinmeyi tercih
      edi im, en belirgin özelliğim olarak hafızalara kazınıyor. İlk
      on be dakika. Oturuyorsun oturmasına da, ellerin mesela
      Orta Dünya’dan geçen bir bulut, gözlerin sarı sayfalarda ve
      üstelik hükümsüz. Hal hatır faslı nefes alıp vermekle geçi-

      yor. “Ben bu ehirde bir çöplüğüm, hatta bu ehrin
      çöplüğüyüm.” diyorum. Sen gözünü yeni açıyorsun.


          Bir gece; gecelerimizin en kısa sürdüğü gecelerden.
      Bütün çiçeklerini ve lizlerini mevsimine göre takınıp
      toprak olduğun, içinde özgürlüğe ve felaketlere gebe arzular
      ta ıdığın, yani tüm doğallığınla, nasıl desem, o an orada her
       ey gibi bulunduğun bir gece. Bana “anlat” diyorsun.
      Mesela bir hikâye... Çok dü ünmüyorum, muhtaç i çiler

      gibi tez canlı bir amadelikle anlatıyorum.                      10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17