Page 5 - Kravat Fanzin Şubat 2016 Sayısı
P. 5

Her eyimi koydum ortaya tam önüme doğru ve beni
      bir görün diye aklımın uzağında durdum. İçimi cımbızla
      aldım, inceldim. Tarifsiz biçimlerden değer göreyim diye
      kendime en anlamsızını seçtim. Yola çıktım, yer altından
      geçtim ve bir takım arayı lar çerçevesinde yeni nesil tutkular
      edindim. Ev diye toprağı süpürürken, aynı zamanda
      aynadaki dalgınlığıma baktım ve kuruntu denen darağacın-
      da kendi nefesimden ördüğüm iplerle sallandım.          imdi zaman akı ını paramparça eden bir türkünün
      huzurunda tüm çekimserliğimle duruyorum. Öküz ba lı
      antilopların ısrarla Mara nehrine vurgun olu u beni teselli
      edebilen tek ey. Özlemlerin tablosuna birkaç renk geriden
      ba ladığımı dü ünüyorum ve saatler yine ağlamaya be
      kalayı gösteriyor. Aklımda öfkesinden beslendiği için asla
      yeterince iyi olamayan Prens Zuko var. Ne güzel abiydin
      sen. Nasıl oluyor da tüm iyiler ve kötüler aynı yangında
      eriyor? Nasıl oluyor sular gürül gürül akarken yolunu yete-
      rince bulamıyor? Bildiğim bir ey var ki; içimdeki tüf ka-
      yalıklarına ku lar artık yuva yapmıyor. Zaman geçiyor ve

      ardından her eyimiz kanıyor.


      Nereye alsam bir yeri karanlık kalıyor ruhumun.
      Bir yeri ihtilal...
                             Aykan Suat İpek


                      2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10