Page 4 - Kravat Fanzin Şubat 2016 Sayısı
P. 4

Kocamustafapa a’da ya ayan fakir ve örgütlü bir kız
      çocuğu öğrencisinin ya antıdaki yerinin anlamsızlığı gibi


          Etim çekiliyor tüm kemiklerimden, küçülüyorum. Var
      olmanın hüznüyle yoğrulurken ha iğin kıyılarında, bir sabah
      uyanıyorum ve çoraklarda tuz oluyorum. Yarın diyorum, yeni
      bir gün olmayacak. Beyrut’taki iç sava ı dü lerken aklıma
      yalnızca delik de ik olmu bina duvarlarının geli i beni

      utandırıyor. Utanmayı bir kenara bırakıp -ki o kenar artık
      küçük tuvaletten bozma orta alt sınıf ardiyelerine benziyor-
      tatlı suda alabalıkları izliyorum hayranlıkla. Kimi zaman da
      kendimi çatlamı dudaklarım ve kirli saçlarımla okullarından
      kaçırılıp öpü ülen sevgililer gibi hissediyorum. Güçsüzüm
      diyemiyorum, çünkü kendimi kandırmak en bilindik hobile-
      rimdendir.


      Göç dalgaları esiyor kuzeyden bir çığlığa doğru.
      İ lenecek suçlar çoktan i lendi, hükmünü bekliyor.
      Zaman geçiyor ve ardından çamur üstümüzde kuruyor.          Bu gürültü beni deli ediyor, bu canlılık senfonisi… Bu
      parçalı bulutlar Eylül ortasında, bu lo luk mevsimi… Sokaklar
      yeniden kömür kokmaya ba lıyor ve rahatsız edici sessizlikle-
      riyle ünlü çağımızda bir yabancı daha “fazla akbili olan var
      mı?” diye soruyor. Korkuyorum beni bulacak ve tekrardan adi
      gülü leriyle eğlenecek diye, katlettiğim hislerimin ölüm-
      süzlüğü.


                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9