Page 3 - Kravat Fanzin Ocak 2016 Sayısı
P. 3

SARI YE İLLER YİNE AFFETMEDİ


          Bir yerde gereğinden çok insan varsa burada fazlalık
      olan sizsinizdir. Bunu kimseler bilmez, hele toplu ta ıma
      kullanmayanlar hiç. Böylesine fırtınalı hezeyanlar içinde
      attım kendimi balık isti minibüsün dı ına. Oysa henüz
      varmamı tım bulu acağımız mekâna. Paketimdeki son
      sigarayı yakarken huzursuz bir küfür savurdum. Sözlerimi

      duyup ba ını öte yana çeviren eskici mağlup e yalar ta ıyor-
      du yanık sesinin isinde. Hava da iyiden iyiye hissettiriyordu
      soğukluğunu. Sebebini soramazdım, zaten söylemezdi hatta
      belki sebebi bile yoktu. Hava bazen böyle canını sıkardı
      insanın. Bu semtin uğursuz topraklarında titreyerek yürür-
      ken ben aynı zamanda mağrurdum. Sigaramı öldürdükten
      sonra nikotin kokusunu gizlemek için, ağıza atıldığında
      Hiro ima’yı anımsatan baldıran sakızını çiğnemeye
      ba ladım. Sakız uzadıkça yol kısaldı ve bitti sonunda.
       imdi büyük cam bir kapı vardı önümde, varabilmi tim
      sonunda, usulca ittim. Gözlerim onu aradı. Yoktu. Yine

      erken gelmi tim, bekleyecektim her zaman olduğu gibi.
      Hâlbuki hiç sevmemi tim u bekleme i ini. Derler ya insan
      yaptığı i i sevecek diye, ben sevemedim. Ki bir zamanlar
      gerçekten dü ünmü tüm bekleyerek para kazanmayı;
      ba kaları yerine bekleyecektim. Onlar bana “Lütfen urada
      bekler misiniz?” diyecekti ben de lütfedip bekleyecektim
      ama olmadı i te, ters bile gitmedi i ler. Kalakaldı öylece,
      bekledi.






                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8