Page 4 - Kravat Fanzin Nisan 2016 Sayısı
P. 4

Sema Vergisi


      İzdüşüm alanı ile minnet doğrusunun birbirine paralel
      olduğu dönemlerde duyulmaması gereken durumlar için
      hünkârın kafasına bir adet köpek koyulması veya çizilmesi
      gerekir. Cemâliniz buna yeterli değil ise bir deve veya kel bir

      adam size yardımcı olabilir.


      Urartular, kahve çekirdeği, ters altı ve beyaz çöp kutusu…


      Susarak takip edebileceğiniz kanalların hangi denize vara-
      cağını hiç merak ettiniz mi? Hor görülen titreşimlerin çok
      olduğu yerlerde çiçekler gerekmedikçe büyümezler ve suya
      ihtiyaç duymazlar. Lakin bu durumlarda hürriyetin sesi
      kısık, görüntüsü karıncalıdır.


      Neresinden tutarsanız elinizde kalacak bir sorunu bırakınca

      dağılmayacağını mı zannediyorsunuz? Burada incelemeniz
      gereken melodram seslerin kaynağı değil, sessizliğin
      çöküşüdür. Sanırım insanoğlu bazı şeyleri duymak için
      fazladan iki kulağı olduğunu anlayınca bu durumun farkına
      varacak.


                          Mihzar Molla İsmail
                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9