Page 17 - Kravat Fanzin Mart 2016 Sayısı
P. 17

Üçüncü bölüm: İslami usullere göre yalnızlığa kesilmek


          Yaklaşık yarım saat önce Adem’in babadan kalma iki
      artı bir evinin salon penceresinden ufacık gözlü, kanatları
      alacalı kahverengi bir kuş girdi. Evin tekli koltuğunun
      ucuna iş görüşmelerinde dik durmaya çalışan ancak bu
      yüzden koltuğa asla olması gerektiği gibi oturamayan aceleci
      prezantabl üniversite mezunları gibi tünedi. Gözleri hiçbir

      şey aramayan ifadeler takınmıştı. Ne bir parça ıslak ekmek
      ne de su… Üstelik tek kelime ötmüyordu da. Adem ise
      bacaklarını hemen karşısındaki ikili koltuğa uzatıp, kafasını
      sağa doğru, yani kuştan tarafa çevirdi. Yarım saattir kuşu
      izliyordu. Bu süre zarfında kuş on yedi kez (beş tanesi seri
      şekilde) gözlerini kırptı. Pürüzsüz, Temmuz güneşi gibi
      parlayan gagasını dört defa aralayıp tekrar kapattı ki bu
      Adem’in de dört defa neredeyse kalp krizi geçirmesine
      neden olacaktı. Adem kuşu ürkütmek istemediği için ağzını
      açmadı, hatta ayak başparmağını dairesel biçimlerde oynat-
      masından ve kalbinin göğsüne yaptığı baskıdan ziyade

      hareketsizdi. Ağzından çıkabilecek en ufak bir söz ya da
      yapacağı ani bir hareket kuşu geldiği ya da henüz hiç
      gitmediği yerlere uçurabilirdi. En sonunda sessizliği bozan
      yine kuş oldu. “Olmuyor Adem” dedi. “Ayrılmak
      istiyorum.”


          Önce oturduğu yerden doğruldu Adem. Geçen
      sürede ilk kez gözünü başka tarafa çevirmişti. Bir şey
      söyleyecek insanların takındığı düşünüyormuş havasını

      ustaca oynadı.

                      14
   12   13   14   15   16   17   18   19   20